Politică de confidențialitate

Cadrul legal

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental, iar unul dintre principiile esențiale prevăzute în regulament fiind transparența, prezentul document are rolul de a informa despre modul în care prelucrăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Societate

EMMAR IMOBILIARE S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, PLOPILOR, nr. 56, județul Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/260/2021, în concordanță cu legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Categoriile de date prelucrate

Având în vedere obiectul activității de intermediere imobiliara și administrare a proprietăților, de esența acestuia este identificarea clienților și punerea acestora în legătură în vederea încheierii contractelor de închiriere sau transmitere a proprietății. În acest sens, principalele date prelucrate sunt: numele și prenumele, adresa, date de contact precum adresa de e-mail și numărul de telefon. De asemenea, putem colecta și prelucra informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului pentru a vă personaliza experiența online. Mai multe detalii despre acestea se regăsesc în secțiunea privitoare la cookie-uri și alte tehnologii similare. Nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter sensibil, care conform regulamentului sunt incluse în categoria specială de date cu caracter personal. De asemenea, în cazul în care un client nu are împlinită vârsta de 16 ani, acesta are nevoie de acordul sau autorizarea titularului răspunderii părintești pentru a i se putea prelucra legal datele.

Scopul prelucrării datelor

Vom colecta și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri, în vederea finalizării cu succes a intermedierii imobiliare:

  1. pentru prestarea serviciilor în beneficiul dumneavoastră, prin prelucrarea cererilor și ofertelor pentru intermedierea tranzacției.
  2. în vederea punerii în legătură a cererii cu oferta, informațiile legate de adresă fiind dezvăluite strict potențialilor clienți, în mod organizat, fiind însoțiți de către agenții operatorilor
  3. fotografiile proprietăților vor fi folosite în scop publicitar, pentru a mări șansele efectuării tranzacțiilor
  4. pentru redactarea eventualelor promisiuni de vânzare sau ajutarea completării contractelor de închiriere
  5. pentru marketing, pentru a vă putea ține la curent cu privire la noile oferte apărute sau cererile legate de proprietatea promovata de noi, cât și cu privire la trendul prețurilor
  6. pentru apărarea intereselor noastre legitime, a drepturilor și activității comerciale, pentru prevenirea și detectarea tentativelor de fraudă, cât și pentru păstrarea evidențelor financiar contabile și alte evidențe cerute de legislația în vigoare în România.

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de siguranță, iar datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință sunt folosite pentru realizarea obiectului de activitate, ele nefiind prelucrate în scopuri secundare, incompatibile cu scopurile pe care le-am enumerat. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor asumate. Mai precis, pentru publicitate imobiliară și punerea în legătură cu alți clienți cumpărători/vânzători. Confidențialitatea este pentru noi o valoare esențială. De asemenea, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, folosim cookie-uri pentru statistici, marketing, urmărire, cercetare de piață și monitorizare. Aceste aspecte vor fi dezvoltate în politica privitoare la cookie-uri.

Durata păstrării datelor

Revizuim periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor prelucrării, intereselor persoanelor vizate cât și a operatorilor sau îndeplinirii obligațiilor legale de către societate. Datele sunt păstrate cât timp este necesar pentru intermedierea imobiliară și pentru a face o statistică și cercetare de piață relevante domeniului imobiliar. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Transmiterea datelor

Datele dumneavoastră pot fi transmise la următoarele categorii de destinatari: clienților din Uniunea Europeană cât și din afara acesteia, furnizorilor de servicii financiar contabile/bancare, furnizorilor de servicii de marketing și cercetare de piață, furnizorilor de servicii IT și altor furnizori care prezintă interes pentru dezvoltarea serviciului de intermediere imobiliară. Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terți se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor.

Drepturile dumneavoastră

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, de asemenea puteți să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor, cu excepția constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță de către operatori. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea intermedierii între dumneavoastră și operatori. În acest caz, atât operatorii, cât și reprezentanții săi sunt exonerați de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră în orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui prin adresa de e-mail la emmarimobiliare@gmail.com responsabilului cu protecția datelor, sau prin poștă sau curier la adresa operatorului vizat. Veți primi răspuns la întrebările sau solicitările dumneavoastră în cel mult 72 de ore de la comunicare. În caz de cerere de informații, acestea vi se asigură gratuit de către operatori o dată pe an. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei modificări, vom afișa versiunea actualizată fără întârziere. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Fără a afecta dreptul dumneavoastră de a contacta autoritatea competentă, vă rugăm să contactați în prealabil responsabilul cu protecția datelor al operatorilor, urmând a depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabila.